SEBASTIAN PĘCHERZEWSKI

Informacja dla rodziców

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIIIB odbędzie się dnia 8 marca 2021 roku w sali numer 47. Uprzejmie proszę o stawienie się wszystkich Państwa, których dzieci wybierają się na wycieczkę klasową w dniu 15.03.2021.

Informacje dla klasy VIIIB

Wszyscy, którzy zamierzają wziąć udział w naszej wycieczce muszą dostarczyć do mnie pisemną zgodę rodziców na wyjazd a także ustaloną kwotę tzn. 150 złotych. Wyjazd o godzinie 8.00 dnia 15.03.2021. Osoby, które nie zdecydują się na wyjazd będą w czasie jego trwania mieć zajęcia z klasą VIIIA.

Informacje dla klas VIII

Próbny egzamin ośmioklasisty odbędzie 22.03.2021 roku.
Sale i godziny trwania egzaminu:

  • VIIIA – 8.30 – 10.00 s.15
  • VIIIB – 9.00 – 10.30 s.8
  • VIIIC – 9.30 – 11.00 s.47

Przypominam, że na czas trwania egzaminu obowiązuje strój galowy. Pamiętajcie także o czarnych długopisach.