OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół informuje, iż wywiad z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z dnia 24.02.2021r. został przesunięty na dzień 26.02.2021r. na godz. 1600.                   

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych rodziców  uczniów szkoły podstawowej do udziału w rozmowie z wizytatorami ds. ewaluacji pracy szkoły z Kuratorium Oświaty.

Wywiad będzie dotyczył tego, jak postrzegają Państwo szkołę, a także zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie opinii na temat funkcjonowania szkoły.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

W imieniu Stowarzyszenia Wszechstronnego Rozwoju „NA SKRZYDŁACH MOTYLA”  oraz Młodzieżowego Dom Kultury zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie plastyczno- fotograficznym „Zwierzaki 2021” Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej lub fotograficznej, których tematem są zwierzęta przedstawione w różnych sytuacjach i miejscach. Obiektami mogą być zwierzęta w środowisku naturalnym, a także zwierzęta hodowlane i domowe.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM

Zapraszamy wszystkich uczniów (kl. IV-VIII do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO. Konkurs ma na celu poszerzania wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa polskiego oraz propagowania zainteresowania historią wśród młodzieży szkolnej. Konkurs zostanie przeprowadzony 10.04.2021r. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu, który składać się będzie z 30 pytań i przyporządkowanych do nich czterech wariantów odpowiedzi, z których przynajmniej jeden jest prawidłowy. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 18.03.2021 r.

BIBLIOTEKA  SZKOLNA  OD  02 LISTOPADA 2020

CZYNNA JEST W  GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK

 9.00 – 12.00

WTOREK

7.30 – 15.00

ŚRODA

7.30 – 12.00  oraz  14.00 – 18.00

CZWARTEK

12.00 – 18.00

PIĄTEK

                  —————————–

 

Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki  biblioteka@gmail.com  w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.